SCHOLEN > ORANJE NASSAU    


 
Oranje Nassauschool

  Directeur: dhr. M. Miedema

  Oranje Nassauschool
  Meidoornstraat 9
  9501 VX Stadskanaal

  Tel: 0599-651572
 
* oranjenassau@castel.nl

  http://scholen.castel.nl/oranjenassau

  Aantal leerlingen: ruim 200

  Karakter

  De Oranje Nassauschool heeft een hecht lerarenteam met
  weinig verloop. Het beleid van de school is erop gericht niet
  meer dan twee leerkrachten voor een groep te hebben.
  De school heeft de afgelopen jaren haar gehele
  lesmethodenbestand vernieuwd, waardoor de meest moderne
  methoden op school gebruikt worden. In ons onderwijs
  proberen we de kinderen een bewust op levenswaarden
  gebaseerde levenshouding te laten ontmoeten.
  Deze levenshouding is voor ons gebaseerd op datgene
  wat er in de Bijbel staat. In ons onderwijs willen we de 
  kinderen de mogelijkheid geven tot een maximale
  persoonlijke ontplooiing te komen.
 
  De volgende punten kenmerken onze werkwijze.  

  1. Ons onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. In deze schoolgids vermelden we daarom nadrukkelijk het belang van sociale vaardigheden. Leren doe je met elkaar.

  2. Wij willen aan de kinderen duidelijk maken dat zij opgroeien in een multiculturele samenleving. Dat vraagt om begrip te hebben voor het feit dat iemand zich anders uit of gedraagt.

  3.Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij besteden extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Wij hebben tijd en ruimte vrijgemaakt om leerlingen individueel te begeleiden door middel van handelingsplannen. Soms lijkt het beter een jaar over te doen. Dat bespreken we dan met betrokken ouders.

  4. Wanneer het voor een leerling bij ons op school echt niet meer gaat, kan deze na toetsing geplaatst worden op een speciale school voor basisonderwijs.

  5. Wij houden via een leerlingvolgsysteem bij of de kinderen op het niveau van hun leeftijdsgenoten presteren. Voor zorgleerlingen wordt een specifiek dossier aangelegd.

  6. Wij hebben ons onderwijs zodanig ingericht dat:

a.      de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 4000 uren onderwijs ontvangen,

a.      de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen en

b.      de leerlingen per dag ten hoogste 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht wordt genomen.

 
 
            
 
            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 VPCBO 2005